Társaság részvétele a GRASSLAND-HU integrált LIFE projektben

Társaság részvétele a GRASSLAND-HU integrált LIFE projektben

 

A projekt pontos elnevezése: A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával.

Projekt időtartam: 2019. január 1. – 2026. december 31.

Koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Társult kedvezményezettek: (14 együttműködő partner)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Budapesti Erdőgazdaság Zrt., Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park  Igazgatóság, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természettudományi Múzeum, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Zöld Akció Egyesület

Projekt költségvetése összesen: 17.258.306 EUR, közel 5 milliárd Ft.
Európai uniós támogatás aránya: 60%

Önerő biztosítása: Az Agrárminisztérium közreműködésével, „A LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről” szóló 1072/2017. (II. 10.) Kormány határozat alapján „A LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehatása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről” szóló 1683/2018 (XII. 15.) számú Kormány határozatok biztosítják.

 

Az integrált projekt célja

A 20. század kezdete óta a magyarországi gyepterületes élőhelyek drasztikus mértékben visszaszorultak. A gyepterületes élőhelyek egyharmada „kedvezőtlen-rossz”, kétharmada „kedvezőtlen-elégtelen” környezetvédelmi állapotban van. Magyarország gyepterületei majdnem kizárólagosan féltermészetes élőhelyek, amelyek a több mint ezer éves legeltetés, kaszálás és vízszintszabályozás során jöttek létre. Ennélfogva környezetvédelmi állapotuk nagyban a talajgazdálkodási gyakorlatoktól függ. Az elmúlt időszakban a társadalmi-gazdasági szükségességük drámaian lecsökkent és hatalmas területek lettek elhagyva, így a rajtuk lévő értékes flóra és fauna is veszélybe került.

A LIFE IP GRASSLAND-HU projekt célja a füves (gyepes) élőhelyek és az ezekhez kötődő fajok természetvédelmi helyzetének javítása és hosszú távú megőrzése, amit többek között az alábbi tevékenységekkel kíván elérni:

 1. Országos Gyepstratégiai Terv elkészítése.
 2. Gyepekhez kötődő zászlóshajó fajok hazai és nemzetközi akcióterveinek elkészítése/revíziója.
 3. Inváziós fajok elleni fellépés.
 4. Természetmegőrzési tanácsadó szolgálat felállítása.
 5. Mintagazdaságok létesítése.
 6. Alapállapot-felmérés és változások monitorozása.
 7. Szemléletformálás és információátadás az érintettek részére.

A LIFE integrált projekt kapcsán tett beavatkozások helyszínei a megcélzott élőhelytípusok eloszlása alapján került kijelölésre.

 

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. szerepe a projektben

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. a HUFH20009 Gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeihez tartozó Győrszentiváni gyakorlótér katonai használatú területeinek természetvédelmi célú rehabilitációját hajtja majd végre. A pályázat célja a Natura 2000 területen megmaradt pannon homoki gyepek állapotának megőrzése, illetve javítása.

A rehabilitáció során végrehajtásra tervezett tevékenységek:

 • A Győr 563 TN1 erdőtervi jellel rendelkező fölrészleten kialakított illegális motor-cross pálya megszüntetése, lezárása a motorosok elől, valamint a természetes földfelszín rekonstrukciója és a füves térség rehabilitációja.
 • A Győr 567 TN1 erdőtervi jellel rendelkező fölrészleten kialakult felhagyott anyag-nyerőhely területén változatos vízmélységű, összefüggő, állandó vizes élőhely létrehozása, valamint a gyurgyalag és partifecske fészkelésére alkalmas, meredek partfalak kialakítása.
 • Illegális hulladék elszállítása, a további illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében sorompók és útakadályok elhelyezése.
 • A kijelölt területek előkészítése a legeltetésre és kaszálásra. Ez az akció három fő kedvezőtlen folyamatot céloz meg: (1) Szukcesszió során kialakult cserjés és erdőfoltok átalakítása, (2) Inváziós fajok irtása (akác, bálványfa, selyemkóró, aranyvessző), (3) összefüggő nagyobb gyepterületek kialakítása
 • A pannon- homoki gyep fennmaradása érdekében a mozaikos legeltetés megvalósítása, az inváziós növények terjedésének megakadályozása.  Az akció sikeressége érdekében a területet körbe kell keríteni.

A helyreállítási munkákat a területen élő természeti értékek lehető legnagyobb kíméletével kívánjuk elvégezni, hiszen a pályázat célja ezen fajok és élőhelyek állományainak javítása vagy megőrzése. Az élőhely helyreállítás kivitelezési munkálatait a MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred támogatásával és a Fertő-Hanság Nemzeti Park közvetlen felügyelete mellett kívánjuk megvalósítani.

A tervezett beavatkozások a HUFH20009 Gönyűi-homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület természetvédelmi célkitűzésein túl a honvédelmi-természetvédelmi érdeket is szolgálják.

A projekt hivatalos weboldala: http://www.grasslandlifeip.hu/projekt