A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. szállásai ismét várják vendégeinket

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. szállásai ismét várják vendégeinket a 60/2021. (II. 12.) Kormányrendeletben lefektetett biztonsági előírásoknak megfelelően.

Szállásainkat kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek és a felügyeletük alá tartozó 18 év alattiak vehetik igénybe.

Koronavírus ellen védett személynek a magyar hatóság által kibocsátott védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, valamint azon személy minősül, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és a koronavírus elleni védettségét a részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja. az azon feltüntetett azonosítószámú igazolvánnyal (vagy a személyi igazolvánnyal, vagy a vezetői engedéllyel vagy az útlevéllel) együtt képes igazolni az igazolványt felmutató személy védettségét. Ennek megfelelően a védettség igazolásához tehát nem elegendő csak a védettségi igazolvány felmutatása, hanem kérhető a védettségi igazolványon feltüntetett azonosítószámú okmány, külföldi védettségi igazolvány esetén pedig a külföldi állampolgár személyazonosító igazolványának vagy az útiokmányának bemutatása is.

A 6-18 életév közötti személynek a rendeletben meghatározott jogok gyakorlása során – kivéve, ha a 18 év alatti személy esetében a kiskorúság ténye nyilvánvaló - igazolnia kell az életkorát, amelynek a személyazonosító igazolvány, az útlevél, a jogosítvány vagy diákigazolvány bemutatásával lehet eleget tenni.

Bejelentkezéskor a személyzet köteles ellenőrizni a bejelentkező személy védettségi igazolványát, és amennyiben a bejelentkező azzal nem rendelkezik, vagy azt nem adja át ellenőrzésre, akkor a bejelentkezését meg kell tagadni.

Szálláshelyeink: