Kisalföldi Homokpuszta LIFE

Honvédelem és természetvédelem a Kisalföldön

LIFE08 NAT/H/000289

 

Tudta, hogy a Győr környéki homokpuszták alig különböznek a Duna-Tisza köze homokterületeitől? Tudta, hogy a kizárólag a Kárpát-medencében előforduló magyar futrinka legnyugatabbra élő állománya itt él?

 

Kisalföldi Meszes Homokpuszta természeti értékei

 

Az európai jelentőségű magyar futrinka és homoki nőszirom mellett számos védett állat- és növényfajnak élőhelyet biztosító kisalföldi meszes homokpuszta egykor Győrtől egészen Esztergomig húzódott, mára azonban jelentős része megsemmisült. A gyorsan terjeszkedő települések, a mezőgazdasági művelés fejlődése, a termőhelyek változása és az erdősítés néhány évszázadon belül szinte teljesen megsemmisítette ezt a különös, sokak számára ismeretlen védett élővilágot. Az egykori és jelenlegi katonai gyakorló területeken azonban a homokpuszta növényzete védve maradt.

 

A katonai használatnak köszönhetően találkozhatnak a környéken kirándulók a sárga virágáról ismert poloskaszagú kosborral, agárkosborral vagy fekete kökörcsinnel is. A védett növények mellett számos különleges állatfaj, így a hímjének feltűnő piros színéről felismerhető bikapók vagy a kisalföldi szirtipók, melynek első példányát itt találták meg a világon. Az egykori legelőerdők maradványaiként álló több száz éves tölgyfák, amellett, hogy fészkelőhelyet biztosítanak a madaraknak, a nagy hőscincér és nagy szarvasbogár állományának biztosítanak élőhelyet. A homokbuckák közötti mélyedésekben kialakulhatnak kis vízfelszínek is, amelyek jelentős kétéltű állománynak nyújtanak szaporodóhelyet, így a barna ásóbékának vagy vöröshasú unkának.

 

A fennmaradt természeti értékek megőrzése érdekében a gönyűi lőtér 1992-ben része lett a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetnek, így országos jelentőségű védett természeti területnek minősül, amely 2009-ben került be a Natura 2000 területek közé, a Gönyűi homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részeként.

 

Kisalföldi Homokpuszta LIFE+ projekt

 

Annak érdekében, hogy gyermekeink és unokáink is felfedezhessék az itteni táj természet adta szépségét, gyönyörködhessenek az itt élő védett állat- és növényvilág sokszínűségében, sürgős intézkedéseket kell tennünk.

 

Erre biztosít lehetőséget az Európai Unió LIFE+ programja keretében elnyert 1,73 millió euró költségvetésű pályázat, amelynek segítségével lehetővé válik a kisalföldi homokpuszta területén elhelyezkedő honvédségi lő- és gyakorlóterületek természetvédelmi célú helyreállítása.

 

A természeti értékeket veszélyeztető tényezők és akciók

 

A projekt keretén belül elsősorban a tömegesen elterjedt, más kontinensekről behurcolt növények, így a selyemkóró vagy a bálványfa eltávolítására is sor kerül. Mivel ezek gyors terjedésükkel kiszoríthatják a természetes élőhelyek fajait, és helyükön fajszegény, gyomos közösségek alakulnak ki, ezzel veszélyeztetik a hazai élővilágot.

 

A homokpuszta területén belül több helyen is problémát jelent a háztartási hulladékok, gumik, műanyagok, illetve veszélyes hulladéknak minősülő anyagok felhalmozása. A pályázat keretében felszámolásra kerülnek az illegális hulladéklerakók, a használaton kívüli katonai épületek, betontömbök. Helyükön a természetes domborzat és növényzet helyreállítása érdekében homokbuckák, buckaközi mélyedések kialakítására kerül sor.

 

A Magyar Honvédség kiemelt feladatának tekinti a természeti értékek megőrzését és a korábban mellőzött területek állapotának javítását. A környezetvédelem és a honvédelem feladatainak összehangolása érdekében a területet használó katonai személyzet több alkalommal is természetvédelmi oktatásban részesül. A projekt keretében nagy hangsúlyt fektetünk a helyben lakók tájékoztatására is, hiszen az itt élők többsége nem tudja, hogy milyen gazdag természeti örökség közelében lakik.

 

Kedves Természetbarátok!

 

Környezettudatos magatartással, példamutató módon Önök is elősegíthetik a természeti környezetünk megóvását. Csatlakozzanak programunkhoz, és védjük meg együtt a Győr környéki homokpuszta növény- és állatvilágát! Közösen képesek vagyunk megőrizni az itteni természet csodálatos sokszínűségét a jövő nemzedékek számára is.

A minél szélesebb körű együttműködés kialakítása érdekében kérjük, látogassanak el weboldalunkra:

www.kisalfoldilife.hu

 

az oldalon hírlevelünkre is feliratkozhatnak, amelynek segítségével folyamatosan figyelemmel kísérhetik a projekt keretein belül végzett munkálatok előrehaladását.

 

 

 

EGYÜTT A KISALFÖLDI HOMOKPUSZTÁÉRT!

 

 

Kisalföldi homokpuszta Projekt

LIFE08 NAT/H/000289

 

Együttműködő partnerek:

 

Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal

http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/

 

HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

http://www.bp-erdo.hu

 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

http://www.ferto-hansag.hu/

 

Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

http://www.aquaprofit.com/

 
   
 

Kapcsolat

Lábodi István

projekt menedzser

admin [kukac] labodi.com

 

Fotókat készítette:

 Takács Gábor, Pellinger Attila és Dankovics Róbert

(Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság)

 

A projekt az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával valósul meg.

A projekt részleteiről a www.kisalfoldilife.hu oldalon tájékozódhat


Letölthető ismertető: