Tájékoztatás a Terény, Szanda – Buják, illetve Bokor – Buják községeket összekötő erdészeti magánút használatával és forgalomszabályozásával kapcsolatos tudnivalókról

Tájékoztatás

a Terény, Szanda – Buják, illetve Bokor – Buják községeket összekötő erdészeti magánút használatával és forgalomszabályozásával kapcsolatos tudnivalókról

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Bujáki Erdészeti Igazgatóság kezelésében lévő erdőterületen lévő szilárd burkolatú út használatára az alábbi szabályok érvényesek:

 

Az erdészeti magánút elsősorban honvédelmi, erdő- és vadgazdálkodási célú tevékenységek ellátását hivatott szolgálni, ezért az átmenő forgalom csak külön szabályozással és a nem odaillő forgalom korlátozásával valósulhat meg.

Az erdészeti magánúton gépjárművel az áthajtás TILOS! Kivéve a honvédelmi, erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási célú tevékenységgel összefüggő gépjárműveket és személyeket.

Nyári időszámítás ideje alatt a Sasbérci kilátóig a behajtás hétvégén és ünnepnapokon 9.00 órától 18.00 óráig engedélyezett.

Azon környékbeli lakosok számára – akik nem üzleti célú tevékenység céljából és 3,5 t össztömegnél kisebb gépjárművel hajtanak át – napkeltétől napnyugtáig engedélyezett az áthajtás. Környékbeli lakosoknak a Buják, Bér, Bokor, Szanda, Terény, Herencsény és Kutasó lakosai számítanak.

Egyéb más esetekben az áthajtás engedélyköteles!

Téli időszakban havas és/vagy jeges útviszonyok esetén az áthajtás és behajtás még a környékbeli lakosok számára is TILOS!

A magánutat mindenki saját felelősségére és 30 km/órás sebességkorlátozás betartásával használhatja!

Az Erdészeti Igazgatóság felhívja az erdészeti magánutat használók figyelmét, hogy az erdészeti magánútút használatából eredő bárminemű káreseményért, balesetért a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. semminemű felelősséget nem vállal!

A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. fenntartja a jogot, hogy a gépjárművek át- és behajtását az az erdészeti magánúton előzetes értesítés nélkül korlátozza, ha a gazdálkodási és a forgalomra veszélyes körülmények ezt megkívánják, illetve azon személyek számára is, akik a jogszabályi és etikai normáknak nem tudnak megfelelni.

Az áthajtás során mindeniki köteles az erdészeti magánút használatakor az erre hivatott személyek (rendészeti szervek, erdészeti szakszemélyzet) szakszerű ellenőrzési tevékenységének alávetnie magát.