Országfásítási Program, Újszülöttek erdeje - bemutató rendezvény Gyál

Az Agrárminisztérium által meghirdetett Országfásítási Program kapcsán Társaságunk Pest vármegyében Gyál községhatárban igen nagy területen, összesen 45 hektáron erdőtelepítést hajtott végre az elmúlt években, melyből 10 hektáron az erdőtelepítést saját forrásból finanszírozta meg. Az első erdőtelepítést Gyálon 2020. tavaszán 10 ha akác főfafajjal végeztük gépi ültetéssel. Elegy fafajként szürkenyarat használtunk. Összességében 38 ezer facsemetét ültettünk. A tőrevágás után folyamatos gépi és kézi ápolással biztosítottuk a facsemeték fejlődését.

 

2020. őszén az „Újszülöttek erdeje” program keretein belül újabb 10 ha erdőtelepítést végeztünk immáron (őshonos) hazainyár célállománnyal. A terület előkészítést idegenhonos cserje irtással (keskenylevelű ezüstfa) és mélyforgatással valósítottuk meg. Az erdőtelepítések kivitelezése során fontos szempont volt, hogy az őshonos szürkenyár mellé elegyfafajok is kerüljenek. Az elegyítést vénic szilt, korai juhart, hegyi juhart, kislevelű hársat, magyar kőris fafajokkal végeztük.  Az elültetett csemeték száma meghaladta a 40 ezret.

 

A program folytatásaként 2021. tavaszán erdőtelepítésre került sor 7 ha-on hazainyár célállománnyal kislevelű hárs, korai juhar, feketenyár elegyfajokkal 28 ezer facsemetével. 3 hektáron akác célállománnyal végeztünk telepítést a gyengébb, homokos termőhelyen mintafásítás keretén belül. Az immáron 30 hektár erdőtelepítést folyamatosan ápoljuk gépi és kézi eszközökkel az elért sikeresség fenntartása és a facsemeték fejlődése érdekében.

2022. őszén jelentős talajelőkészítési, bozótirtási munkák elvégzése után mintegy 15 hektáron hazainyár célállomány ültetésével folytattuk a már megkezdett „Újszülöttek erdeje” programot. Az elegyesebb állomány kialakítása érdekében -a szürkenyár mellett- vadkörte, vadalma, zselnice meggy, magyar kőris, mezei szil, hegyi juhar őshonos fafajokat ültettünk, több mint 66.000 darabot.

Az erdőtelepítések bemutató rendezvényére 2023. május 23-án került sor a helyszínen. Az önkormányzat és Agrárminisztérium képviselői mellett a Gyáli Liliom Óvoda óvodásai is jelen voltak az eseményein, akik a most elültetett fácskák gondozását is megkezdték és majd nyomon követhetik a fák fejlődését. 

Jelenleg a facsemeték folyamatos ápolásával igyekszünk a telepítés sikerét biztosítani, fenntartani. Már most látható, hogy az itt elvégzett erdőtelepítések milyen pozitív hatással vannak a környezetre. A létesített erdők nemcsak értéknövelő beruházások, hanem a termőföld jobb hasznosítását is lehetővé teszik. Társaságunk a következő években is folytatja, az erdőtelepítéseket, mert ezzel is hozzá szeretne járulni az Agrárminisztérium klímavédelmi célkitűzéseihez.

Fotók: Veres Sándor