Céljaink és feladataink

Céljaink és feladataink

I.

Az elmúlt évtizedekben az erdőkkel szemben a társadalmi elvárások jelentősen megváltoztak.

Ma az erdőgazdálkodás a hangsúlyt már kevésbé helyezi a faanyagtermelésre, sokkal fontosabb az erdő szerepe a köz érdekének szolgálatában.

Az állami erdőgazdálkodás esetében ezek a feladatok még fokozottabban érvényesülnek. Az Állam, mint tulajdonos, elsősorban a közérdekű feladatok teljesítését várja el az erdőgazdálkodótól, amelyeket a rendelkezésre álló lehetőségek által meghatározott kereteken belül maradéktalanul teljesítenie kell a rendelkezésre álló eszközök segítségével. Ezek a feladatok két nagy csoportra oszthatók: a védelem és a közjólét csoportjára.

A közjóléti feladatok közé tartozik az erdő üdülési igénybevételére történő felkészítése, az erdei idegenforgalom (a viszonylag kényelmes, veszélytelen, olcsó és a károsítások lehetőségét kiküszöbölő erdei turizmus) feltételeinek megteremtése és folyamatos fenntartása, de közjóléti feladatnak tekinthető a vidéki munkahelyteremtés (és -megtartás) is, mivel az erdőgazdálkodás közvetve ma Magyarországon több tízezer család megélhetését segíti elő.

A védelmi célok és feladatok között a legjelentősebbek a környezet védelme (a talaj, a vízbázisok, a levegő, a települések, stb. védelme), a természet védelme (védett fajok, ritka élőhelyek, értékes képződmények fenntartása, a biológiai sokféleség megőrzése), de a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. esetében a honvédelmi érdekek elősegítése és a honvédelmi célok megvalósítása is az elsőbbségi elvek között szerepel.

II.

A honvédelmi célok érvényesülése érdekében az erdőgazdálkodással szemben támasztott követelmények:

  • Biztosítsa a kezelt területeken a mindenkori honvédelmi feladatok végrehajtásának lehetőségeit.
  • Költségvetést kímélve segítse a katonai tevékenység által a területeken okozott károk megelőzését, enyhítését, felszámolását.
  • A HM és szervezetei számára biztosítsa tevékenységi körébe tartozó termékeit és szolgáltatásait (pl. faanyag, hőszolgáltatás, alakulatok területén történő veszélyes fák kivágása és eltávolítása, parképítési és gondozási feladatok elvégzése, örzésvédelmi pászták kezelése, stb.).
  • A honvédelmi érdekek elsődlegessége mellett végezze el erdőgazdálkodási kötelezettségét, betartva az erdőtörvény, a vadászati, a természetvédelmi és egyéb jogszabályok előírásait.
  • Biztosítsa a HM-vagyonkezelésű területeken a társadalmi elvárások teljesülését a lehetőségnek megfelelő mértékben, például a természetvédelem (védett területeken lévő értékek védelme, NATURA 2000 területek fenntartása, stb.), a település védelem (zajhatások csökkentése erdősáv létesítéasével, stb.), az egészségvédelem (parlagfű elleni küzdelem, stb.), a tájképvédelem (belterülethez közeli területeken zöldövezeti erdők létesítése, illetve erdő-átalakítások, stb.) területén.

III.

Az erdők fenntartásának harmadik, gazdasági szerepe teremti meg az erdők fenntartásának, kezelésének, védelmének anyagi feltételeit az erdő értékének, mennyiségének csökkentése nélkül kitermelhető (folyamatosan újratermelődő) faanyag értékesítése által.

IV.

A Részvénytársaság a fenti célok megvalósítása érdekében az egész működési területére kiterjedő hatáskörű szervezetet működtet. Ez a szervezet végzi el a fent megfogalmazott feladatokat, teljesíti a társadalom és a tulajdonos - a Magyar Állam - elvárásait. A Részvénytársaság munkája piaci körülmények között történik, ami ma a következőket jelenti:

  • Megalakulása (1993.) óta minden évben eredményesen gazdálkodik. A tulajdonosi eredményelvárásokat teljesíti. A folyamatos működést, a szükséges fejlesztések forrását és a likviditást a gazdálkodásának bevételei biztosítják.
  • Semmilyen költségvetési támogatást nem kap a működésének biztosításához. A közcélú, sőt közhasznú tevékenységhez szükséges forrásokat saját erejéből, illetve nyilvános pályázatok útján biztosítja.
  • A honvédelmi rendeltetésből, illetve a Magyar Honvédség és a NATO-alakulatok tevékenysége érdekében/következtében keletkezett többletköltségeket/kieséseket a vállalkozási tevékenységének eredményéből gazdálkodja ki.
  • Működésének bevételeiből az állami költségvetésbe és az önkormányzatok számlájára - a különböző adó- és járulékfizetési kötelezettségei révén - több, mint 370 millió Forintot fizet be évente.
  • Az általa kezelt területen évente több tízmillió Forint értéket kitevő (természeti és emberi) károsítást szenved el.

A Részvénytársaság állandó munkavállalói létszáma mintegy 100 fő. A vezető állású munkavállalókat és a Felügyelő Bizottság tagjait a tulajdonost képviselő vagyonkezelő, a Földművelésügyi Minisztérium nevezi ki és állapítja meg juttatásaikat. A bérfejlesztés kérdésében meghatározóak a Kormány, illetve az Földművelésügyi Minisztérium előírásai. Az alapbéren felüli jutalom, prémium forrása az eredmény, így ezek csak nyereséges gazdálkodás esetén fizethetőek ki.

A Részvénytársaságot, mint céget jellemző adatok a cégbíróságon megtekinthetők.