Uzsai erdészet

Uzsai Erdészeti Igazgatóság

Természeti környezet

 

Az Uzsai Erdészet a Tapolcai-medence szélén, a Balatontól északra Bakonyalja erdőgazdasági táj területén tevékenykedik, mintegy 7300 hektáron.

Az Erdészet területe a Sümeg és Tapolca közti fődolomit platón fekszik, amelyen még kavics, és homok üledék is található. Ennek megfelelően talajai nagyrészt barna erdő-, és rendzina-talajok, kis részben köves, sziklás váztalajok. Éghajlata mérsékelten száraz.

A terület 61 %-án gyertyános-tölgyes, 39 %-án kocsánytalan tölgyes, illetve cseres klíma uralkodik. Területe vízben szegény, 95 % többlet vízhatástól független. Természetes erdőtársulásai a termőhelynek megfelelően nagyrészt középhegységi és dombvidéki cseres-kocsánytalan tölgyesek, mészkedvelő tölgyesek, és bokorerdők. Extrazonálisan gyertyános-tölgyesek, illetve bükkösök is előfordulhatnak. Az emberi tevékenységnek köszönhetően erdei és fekete fenyvesek is megtalálhatók a területen, amelyek zömében talajvédelmi funkciót látnak el.

 

Gazdálkodás

 

Az Erdészet gazdálkodási területén 5900 hektár erdő található, amelyből évente körülbelül 22000 m3 faanyag kitermelésére kerül sor. A kitermelésre kerülő faanyag alig 10 százaléka faipari termékek készítésére felhasználható, 90 %-a pedig tűzifa. A gazdálkodás során az erdőfelújítások zömében természetes úton magról, a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történik, szem előtt tartva az elegyes, többszintű erdőállományok kialakításását.

Az Erdészet területén az Erdészet végzi a vadgazdálkodási feladatokat. Az erdészet üzemelteti az úrbéri vadászházat, amely a sümeg-tapolcai összekötő út mellett található csendes erdei környezetben.

Az Erdészet gazdálkodási területén nagy kiterjedésű rétek, legelők találhatók, amelyek egy része legeltetéssel kerül hasznosításra.

Különlegesen szép panoráma nyílik az Uzsa felett található Kecskevárról, ahonnan a Tapolcai medence a vidék vulkanikus tanúhegyeivel, háttérben a Balaton vizével, a Keszthelyi-hegység vonulatai, a sümegi vár, és a Somló látható. Szórakozási tevékenységként az Erdészet üzemelteti a 2012-ben kialakított erdész-vadász-lőteret, amelyen a lősport kedvelői űzhetik szabadidejükben tevékenységüket.